JeraJera

- czas żniw, zbiory, urodzaj, harmonia, pory roku, sprawiedliwość, życzliwość, cztery pory roku, dostatek, stopniowy rozwój, nagroda, dojrzewanie, zapobiegliwość.

Zastosowanie magiczne: runę tę maluje się przed rozpoczęciem ważnej i długofalowej sprawy, żeby zapewnić sobie zrównoważony przebieg i sukces do końca.