MannazMannaz

- ludzkość, człowieczeństwo, społeczeństwo, integracja, współpraca, jednoczenie przeciwności, partnerstwo, współpraca, urzędy, osobowość, ego świadomość, psychologia, psychoanaliza, wynalazczość, optymizm.

Zastosowanie magiczne: nastawia pokojowo wrogów, ułatwia komunikację i pracę w zespole.