LaukazLaukaz

- rzeka, morze, intuicja, płynność, uwalnianie, uczucia, to, co nieświadome, woda, wtajemniczenie, głos wewnętrzny, oczyszczenie, równowaga emocjonalna, odwaga, bliskość duchowa.

Zastosowanie magiczne: wyostrza intuicję, pomaga w rozwoju i przejawianiu zdolności okultystycznych, ułatwia proces poznawania i przeniknięcia w głąb tajemnic oraz zrozumienia praw Kosmosu, sprzyja ślubom, zapowiada koniec rozłąki, uczonym pomaga rozwiązać naukowe problemy.