WyrdWyrd

- decydowanie, fatum, los, transformacja, przejście, portal, runa trech Norn, śmierć.

Zastosowanie magiczne: tej runy nie wykorzystuje się w celach magicznych, nie powinno się jej także stosować w celach dywinacyjnych.

Znaczenie mantyczne (wróżebne): Tzw. pusta runa, lub runa portalowa.

Nadchodzą wielkie zmiany i transformacje. Należy poddać się losowi i woli bożej.

Runę tę interpretuje się też jako "wszelką możliwość", życiowy moment w którym wszystko może się wydarzyć. Ostrzega przed niefrasobliwością, złą radą, wiecznym dzieciństwem.