AnsuzAnsus

- inspiracja, natchnienie, mądrość, tworzenie, nauka, nowina, spotkanie, słowo, wiedza, egzamin, transformacja, kosmos, informacja, porozumienie.

Zastosowanie magiczne: ułatwia zawieranie umów i kontraktów, pomaga w nauce, zdawaniu egzaminów i zrozumieniu różnych spraw.