GeboGebo

- podarunek, dar, wymiana, hojność, zjednoczenie, wymiana energii, harmonia, związek, miłość, połączenie, współczucie miłości.

Zastosowanie magiczne: przywołuje miłość i partnerstwo, umacnia i harmonizuje relacje, jednoczy, wspomaga układy biznesowe.